Dane.sk informs & advises about the Slovakian tax system

DANE.sk (eng:taxes)

Stránka www.dane.sk Vám prinesie iný pohľad na dane. Našim cieľom je zvýšiť základné právne vedomie občanov a zástupcov spoločností a ukázať Vám množstvo nástrojov, ktorými sa môžete v daňovom konaní účelne brániť.


Dostali ste pokutu, vyrubili Vám penále, daňový kontrolór je Váš sok, či bývalý sused?

Žiadny problém, poskytneme Vám rady, písomné vzory a postupy ako tomu čeliť, prípadne Vás môže zastúpiť naš tím kvalifikovaných odborníkov(advokáti, exekútori, účtovníci, znalci atď.).

Nebojujeme s daňovými úradníkmi - iba sa pokúšame využiť naše poznatky a chrániť daňové subjekty pred nedokonalým daňovým systémom a pred zopár osobami (niektoré sú z radov daňových úradníkov, niektoré z vedenia Daňového riaditeľstva), ktoré nás všetkých ohrozujú svojou nevzdelanosťou, niekedy hraničiacou až s hlúposťou!

Služby

Občianske združenie Daňova reforma a spoločenský rozvoj (oz DRSR) spolupracuje so špičkovými odborníkmi z oblasti ekonomického života.

Odborné právne a ekonomické poradenstvo Vám našim postredníctvom zabezpečia:

 • advokáti so špecilizáciou na správne právo
 • advokáti so špecilizáciou na trestné právo
 • advokáti so špecializáciou na obchodné právo
 • znaci z odboru ekonomiky a hodnotenia podnkov, duševného vlastníctva

exekútori

 • účtovníci
 • audítori
 • ekonomickí poradcovia a konzultačné spoločnosti
 • súkromné detektívne kancelárie
 • bezpečnostné agentúry
 • bývalí zamestnanci štátnych inštitúcií
 • rôzne osoby z ekonomického, politického života
 • a silnú pomoc poskytujú aj samotné daňové subjetky

Naše služby sú spoplatnené, ale niektoré špeciálne prípady (predovšetkým mediálne kauzy) po dojednaní podmienok s radosťou zastúpime aj bezodplatne.

Spomedzi širokého spektra služieb vyberáme:

 • Poradenstvo v oblasti daňového konania
 • Právne posúdenie stavu a zistení o výsledku daňovej kontroly
 • Zastupovanie vo všetkých daňových konaniach (odvolacie, konanie o vylúčení zamestnanca správcu dane, exekučné konanie)
 • Zastupovanie v daňovom konaní
 • Zastupovanie v trestnom konaní (krátenie dane, neodvedenie dane a poistného, daň určená pomôckami a pod.)
 • Zastupovanie v súdnom konaní (vypracovanie žaloby, uplatnenie náhrady škody...)
 • Poradenstvo o oblasti právnej ochrany pred neoprávneným zásahom zo strany daňového úradu
 • Spracovanie a archivácia písomností
 • Preberanie a preposielanie zásielok z daňového konania

Languages

Slovenčina (Slovak)

External LinksRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Dane.sk&oldid=30557691"