občanské sdružení na pomoc imobilním občanům po poranění míchy

Description

pulled from site's meta description

Uchování a zlepšování zdravotního stavu a sociálního postavení občanů imobilních po poranění míchy (dále jen imobilních občanů), dosažení jejich kvalitního, nezávislého, aktivního života, rovnosti práv, možností a příležitostí ve společnosti. Odstraňování nepříznivých důsledků ochrnutí v osobním i společenském životě, integrace imobilních občanů do společnosti ve všech oblastech života – zejména práce, vzdělávání, rodiny, kultury, tělovýchovy a sportu.


This is an automatically generated AboutUs page for Czepa.cz. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Czepa.cz&oldid=44428628"