Credis

Description

pulled from site's meta description

Credis business intelligence wil met haar dienstverlening organisaties helpen om de benodigde cruciale informatie van de diverse processen inzichtelijk te maken. Dit is de hele weg van 'transactie' naar 'informatie'. U kunt ons vragen te helpen bij het vaststellen van informatie behoefte met de bijbehorende informatie-analyse. Ook kunnen we u ondersteunen bij het projectmanagement van omvangrijke en complexe business intelligence trajecten. Het uiteindelijke resulaat is altijd een informatietoepassing die aansluit bij de manier waarop u uw resultaten wilt verbeteren!


This is an automatically generated AboutUs page for Credis.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Credis.nl&oldid=51749097"