Home

Description

pulled from site's meta description

Persoonlijke beveiliging, consultancy, gespecialiseerd onderzoek en opleiding & training vormen het vak van de specialisten van Cortex. Elk onderdeel van ons vak wordt verzorgd door uitstekend opgeleide professionals met een veelzijdige ervaring. Cortex specialisten hebben veelal een achtergrond bij politie en defensie of opereerden binnen professionele veiligheidsteams van ondernemingen of families.


This is an automatically generated AboutUs page for Cortex.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Cortex.nl&oldid=51634494"