CohortOnderzoek OnderwijsLoopbanen

Description

pulled from site's meta description

CohortOnderzoek OnderwijsLoopbanen - In het schooljaar 2007/2008 start, als voortzetting van de vroegere PRIMA- en VOCL-cohorten, een nieuw cohortonderzoek. Dit onderzoek volgt leerlingen van 5 tot 18 jaar in hun schoolloopbaan door het primair en voortgezet onderwijs en het mbo. Drie aspecten van de ontwikkeling van leerlingen staan in het onderzoek centraal.


This is an automatically generated AboutUs page for Cool5-18.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Cool5-18.nl&oldid=54896002"