Welkom bij het Centrum voor natuur- en milieueducatie

Description

pulled from site's meta description

CNME, het Centrum voor natuur- en milieueducatie De Rollen, bevordert duurzaamheid en natuur- en milieubewust gedrag in Zuid-Limburg. Vanuit Sweikhuizen worden activiteiten en excursies georganiseerd en lespakketten en lesmaterialen aageboden aan scholieren en studenten van basisonderwijs en voortgezet onderwijs.


This is an automatically generated AboutUs page for Cnme-wm.org. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Cnme-wm.org&oldid=59548938"