Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach

Description

pulled from site's meta description

Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach - kursy i szkolenia dla dorosłych - Kęty, Andrychów, Oświęcim. Centrum Kształcenia Dorosłych Kęty działa od 1 września 1998r. Dyrektorem CKD jest mgr Maria Oczko. Prowadzimy kursy i szkoły w Kętach, Andrychowie i Oświęcimiu. Przeprowadzamy kursy i szkolenia dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, dla zakładów pracy, z wolnego naboru jak również kursy w ramach projektów unijnych. Poszukujesz oferty pt: kursy i szkolenia Kęty, Oświęcim czy Andrychów, kursy dla dorosłych Kęty lub szkolenia dla dorosłych Andrychów - zapraszamy do nas!

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for Ckd.edu.pl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Ckd.edu.pl&oldid=69061838"