CigNastu.com.pl

Title

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A.

Description

Proponujemy ubezpieczenia: obiektów przemysłowych, wszystkich ryzyk budowy i montażu, majątku od 'wszystkich ryzyk', towarów w transporcie, różnych ryzyk finansowych, szkód spowodowanych żywiołami, majątku i odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne AC, OC, NW dla firm, następstw nieszczęśliwych wypadków i zdrowotne, kompleksowe placówek oświatowych i ich pracowników, pakiet szkoła

Additional InformationRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=CigNastu.com.pl&oldid=24007761"