ChuyenLa.com.vn is a web site about strange news and events in Vietnam

Title

The gioi 360 do | Thong tin trong tam tay

Description

Excerpted from the website:

Không phải cứ nộp đủ 105.000 NDT (xấp xỉ 210 triệu VND) mỗi năm là có thể tùy tiện ghi tên vào trường mẫu giáo “quý tộc” Li Junjie ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc.
read more

Languages

English

Additional Information

External Links

Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=ChuyenLa.com.vn&oldid=38424814"