CERApro.pl

Description

pulled from site's meta description

Początki działalności naszej firmy sięgają 1991 roku. Od tego roku rozpoczęliśmy bezpośrednią współpracę z szeroko pojętym sektorem wytwórczym wysokich temperatur, hutnictwem szkła i metali nieżelaznych, przemysłem ceramicznym i porcelanowym, zakładami przetwórstwa szkła, producentami termoelementów, zakładami obróbki cieplnej metali (w tym kolorowych), instytutami naukowymi oraz uczelniami wyższymi i innymi branżami pokrewnymi. Głównym asortymentem była i jest szeroko rozumiana ceramika ogniotrwała, w tym unikalne w skali światowej produkty High-Tech, wykonywane z rekrystalizowanych tlenku aluminium i węglika krzemu, kwarcu topionego i inne produkowane przez niemiecką firmę W.Haldenwanger GmbH.


This is an automatically generated AboutUs page for Cerapro.pl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Cerapro.pl&oldid=42036564"