Capsor Consulting AB - Utveckling inom IT

Description

excerpt from site's content

Extrem prestanda Välkommen till ett konsultföretag specialiserat på alla aspekter av avancerad mjukvaruutveckling Vi arbetar främst med .Net-plattformen och tar konsultuppdrag och bidrar med teknisk rådgivning rörande arkitektur och prestanda typiskt i stora mjukvaruprojekt Capsor har byggt sju trading-klienter...


This is an automatically generated AboutUs page for Capsor.net. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Capsor.net&oldid=41698459"