Cadvice Management Consulting

Description

pulled from site's meta description

CADVICE Management Consulting levert onafhankelijk advies en begeleiding aan managers inzake de optimale toepassing van informatietechnologie in innovatieve, veranderlijke (dus lastig te automatiseren) omgevingen met veel aandacht voor de kritieke (en kritische) rol van de creatieve mens als IT gebruiker.


This is an automatically generated AboutUs page for CadVice.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=CadVice.nl&oldid=42325522"