Nieuws van Buurtsupport

Description

excerpt from site's content

Wilt u meer weten over onze activiteiten Bel of stuur een 30/11/13 Noorderbrug en Buurtsupport werken s Op november heeft wethouder Jumelet het startschot gegeven voor de samenwerking tussen De Noorderbrug en Buurtsupport Buurtsupport is het platform voor sociale activering en leefbaarheid in wijken en dorpen Onze cor...

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for Buurtsupport.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Buurtsupport.nl&oldid=62790052"