butekom.com - Bursa Tekstil & Konfeksiyon AR-GE Merkezi

Description

pulled from site's meta description

Tekstil Yardımcı Kimyasalları (Üretim), Akıllı Tekstiller, Denim Kumaş Yaş İşlemler, Konfeksiyon Teknolojisi, Polimer Sentezi ve Uygulamaları, Ön Terbiye Teknolojisi Kontinü Sistemler, Ön Terbiye Teknolojisi Diğer Elyaf, Boyama Teknolojisi Diğer Elyaf, Transfer Baskı Teknolojisi, Flok Transfer Baskı Teknolojisi, Parça Baskı Teknolojisi, Nanoteknolojik Polimerler, İletken Polimer ve Tekstil Kompozitleri, Boyama Makinaları Diskontinü, Ön Terbiye Teknolojisi Protein Elyaf, Ön Terbiye Teknolojisi Sentetik Elyaf, Pamuk İplik Makinaları, Fantazi İplik Teknolojisi, Konfeksiyon Makinaları, Giysi Konforu, Konfeksiyon İş ve Zaman Etüdü, İplik Teknolojisi, Pamuk İplik Teknolojisi, Halı Baskı Teknolojisi, Kaplama Teknolojisi, Laminasyon-Yapistirma, Fantazi İplik Makinaları, Flok İplik Teknolojisi, Dikiş İplikçiliği, Pompalar, Yenilikçilik Yönetimi, Dış Ticaret, Gümrük Mevzuatı ve Uygulaması, Dokuma Makinaları, Denim Kumaş Moda ve Tasarım, Yenilenebilir Enerji, Ön Terbiye Teknolojisi Selüloz Elyaf, Boyama Teknolojisi Protein Elyaf, Tekstil Bitim Teknolojisi, Sentetik Lif Teknolojisi, Tekstil Fiziği, Nano Teknoloji Uygulamaları, Teknik Tekstiller, Baskı Makinaları Metraj, Tekstil ve Konfeksiyonda Enerji Yönetimi, Polimer Kimyası, İplik Kalite Kontrol, İplik Üretim Planlama, İplik Maliyet Analizi, Tekstil Çevre İlişkileri, Tekstil Katı Atıkları ve Geri Kazanım, Sentetik İplik Teknolojisi, Fonksiyonel Lifler, Tekstil Renk Ölçümü ve Uygulamaları, Tekstil Polimerleri, Lif Teknolojisi, Tıbbi Tekstiller, Dokusuz Yüzey Teknolojisi, Tekstil Elyaf Kopolimerleri, Kompozit Malzemeler ve Balistik Koruma, Tekstil Terbiyesinde Ozon Uygulamaları, Dokuma Teknolojisi, Dokuma Kumaş Analizi ve Tasarımı, Örme Teknolojisi, Örme Kumaş Analizi ve Tasarımı, Konfeksiyon Üretim Planlama, Yeni İplikçilik Metodları, Dokusuz Yüzey Geri Kazanım, Antimikrobiyel Tekstil Uygulamaları, Tekstil Makinaları, Tasarım, Geliştirme ve İmalat, Nanolif Üretim Teknolojisi, Tekstil Ölçme ve Kalite Kontrol, Fabrika Organizasyonu, Elektronik Tekstiller, İletken Tekstiller, Örme Makinaları, Üretim Planlama, Ekolojik Tekstil, Endüstriyel Tekstiller, Ön Terbiye Makinaları, Boyama Makinaları Kontinü, Baskı Makinaları Parça, Bitim Makinaları, Dokuma Hazırlık Teknolojisi, İplik Boyama Teknolojisi, İplik Bitim Teknolojisi, Pamuk Lif Teknolojisi, Yuvarlak Örme Teknolojisi, Örme Kumaş Bitim Teknolojisi, Örme Kumaş Konfeksiyon Teknolojisi, Örme Havlu Teknolojisi, Örme Teknik Tekstiller, Havlu Konfeksiyon Teknolojisi, Hava Jetli İplik Eğirme, Kompozit İplik Üretimi, Elektromanyetik Koruyucu Tekstiller, Tekstil Boyarmaddeleri, Tekstil Yardımcı Kimyasalları (Aplikasyon), Kimyasal Tekstil Muayeneleri, Tekstil Kimyası, Fiziksel Tekstil Muayeneleri, Tekstil İş Etüdü, Tekstil ve Konfeksiyonda Yalın Üretim, Tekstil ve Konfeksiyonda Verimlilik Analizleri, Bitim İşlemlerinde Nanoteknoloji, Hazır Giyim Sanayinde Yönetim ve Organizasyon, Hazır Giyim Sanayinde Yalın Yönetim Uygulamaları, Hazır Giyim Sanayinde Üretim Yönetimi, Tekstil CAD Sistemleri, Üç Boyutlu Katı Modelleme ve Simülasyon, Tekstil Üretim Yönetimi, Kontinü Floklama Teknolojisi, Boyama Teknolojisi Sentetik Elyaf, Boyama Teknolojisi Selüloz Elyaf, Pigment Baskı ve Özel Efekt Patları, Boyarmadde Baskı (Reaktif, Dispers, Küp, Asit...), Kontinü Boyama Teknolojisi, Elektrokimya, Polimer Fiziksel Kimyası, Plastiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu, Kimya Mühendisliği Temel İşlemler ve Termodinamik, Kimya Mühendisliği Reaksiyon Mühendisliği, Nanoteknoloji ve Kimyasal Uygulama Alanları, Atomik Kuvvet Mikroskobu ve Uygulamaları, Yüzey ve Ara Yüzey Kimyası ile Yapışma, Yüzey ve Ara Yüzey Kimyası ile Islatma, Biyolojik Parçalanabilir Polimerve Nanokompozitler, Tekstilde Optoelektronik Uygulamaları, Tekstil Elektroniği, Tekstil Optiği, Lazer Teknolojileri, Programlanabilir Bilgisayar Kartı (PCB) Tasarımı, Tekstilde Sensör Uygulamaları, Elektronik Ölçme, Test ve Kalibrasyon Teknikleri, Akışkanların Reolojisi, Endüstriyel Katı Atık Değerlendirme Yöntemleri, Gıda Ürünlerinin Raf Ömürlerinin Geliştirilmesi, Elektronik Teknolojilerinde İleri Tasarımlar, Üretim Otomasyon Sistemleri, Elektrik Güç Sistemleri Analizi, Fotovoltaik Sistemler, Akıllı Güç Sistemleri, Rüzgar Enerjisi, Enerji Verimliliği, Ergonomi, Termal Konfor, İş Güvenliği, Malzemelerin Antistat., Elekt. ve Manyet. Özellik., Akışkanlar Mekaniği ve Uygulamaları, Akım Makinaları, Enerji Teknolojileri, Termodinamik, Isı Transferi, Makina Elemanları, Transport Tekniği, Asansörler, Robotlar, İşletme Ekonomisi, Genel Makina Tasarımı, Ergonomik Tasarım, Antropometrik Ölçümler, Nükleer Enerji, Güneş Enerjisi Sistemleri, Tekstil Moda ve Tasarımı, Giyim Kültürü, Moda Tarihi, Dokuma Desen Alanında Mesleki Eğitim, Kalite Sistemleri Yönetimi, Kompozit Malzemeler, Membran Bilim ve Teknolojisi, Süperkritik Akışkan Teknolojisi, Biyoproses Ayırma İşlemleri, Biyoteknoloji, Robotik Sistemler, Lojistik Yönetimi, Üretim ve Servis Sistemleri Planlaması, Stok Yönetimi, Ulaştırma Planlaması, Malzeme Taşıma ve Yerleştirme Sistemleri, Seramik Hammaddeleri, Mineraller, İnorganik Seramikler, Endüstriyel Hammaddeler, Üretim Verimliliği, İplik&Dokuma Kalite Kontrol ve Kalite İyileştirme, Tuğla ve Kiremit, Boyarmadde Bileşiklerinin Sentezi&Karakterizasyonu, Katalizör Kimyası, Karbondioksitin Organik Ürünlere Dönüşümü, Tekstil İşlemleri ve Çevre Kirliliği Kontrolü, Suların Arıtılması ve Geri Kullanımı, Atık Azaltma Teknolojileri, Yeni Arıtma Teknolojilerinin Geliştirilmesi, Üretim ve Enerji Verimliliği, Kumaş Analizi, Bilgi Güvenliği, Bilgisayar Ağları, Yün İpliği ve Boyama Teknolojisi, Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri , Doğal Lifler, Sentetik Lifler, Rejenere Lifler, Kısa Elyaf İplikçiliği, Uzun Elyaf İplikçiliği, Sürekli İplik Teknolojisi, Dokuma Teknolojisi, Örme Teknolojisi, Dokusuz Yüzey Teknolojisi, Kumaş Teknolojisi, Terbiye Teknolojisi, Ön Terbiye Teknolojisi, Boya Teknolojisi, Baskı Teknolojisi, Konfeksiyon Kalıp Teknolojisi, Konfeksiyon Kesim-Dikim Teknolojisi, Polimer Teknolojisi, Tıp Tekstilleri, İnşaat Tekstilleri, Tarım Tekstilleri, Spor Tekstilleri, Taşımacılık Teknik Tekstilleri, Giyim Teknik Giysileri, Jeolojik Tekstiller, Ev Teknik Tekstilleri, Ekoloji ve Çevre Teknik Tekstilleri, Ambalaj Tekstilleri, Koruyucu Tekstiller, Tekstil İşletmeciliği, Kalite Kontrol, Geri Dönüşüm Teknolojisi, Çevre Yönetimi


This is an automatically generated AboutUs page for Butekom.net. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Butekom.net&oldid=60071324"