Business.ba

Title

Ekapija - Poslovni portal

Description

Excerpted from the website description:

Investicioni portal eKAPIJA je nastao sa ciljem da ubrza protok poslovnih informacija u regionu. Portal je dobio ime eKAPIJA, jer otvorena kapija na ovim prostorima znači dobrodošlicu i omogućava komunikaciju između ljudi.

Languages

sh (Sh)

Contact

Additional Information

Related Domains

External LinksRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Business.ba&oldid=25266515"