BulgarianMusic.org

Title

BulgarianMusic.Org - Българска Музикална Организация

Description

Българска Музикална Организация - Начало

[Image:logo.gif]

“Българска Музикална Организация” е независимо доброволно сдружение с нестопанска цел развиваща дейност в частна полза. Сдружението обединява на доброволни начала юридически и физически лица, които желаят постигането на неговите цели.


Основната цел, която ръководи цялостната дейност на Организацията е изграждането и повишаването на музикалната култура на членовете й. Имаме желанието да утвърдим в обществото значимостта на музикалните познания и да създадем благоприятни условия за тяхното развитие. Също така Сдружението има желание да спомага и съдейства на членовете си за реализирането на творческия им продукт и да ги насърчава за създаването на такъв.


Тези цели и идеи ще бъдат реализирани чрез изграждането на музикален и културен Портал в Интернет, на които да се публикуват новини, текстове и всякакви други материали на музикална и културна тематика. Паралелно с това ще положим основи за организирането на срещи, симпозиуми и форуми, на които ще бъдат разглеждани и обсъждани въпроси на музикална тематика. Имаме желанието дори да разработим собствен календар на музикални инициативи и мероприятия.


Вярваме в успеха на нашето начинание. Основание за това ни дава нашата три годишна история в Интернет пространството. Знаем, че идеите ни са доста амбициозни, но имаме огромно желание и воля да постигнем набелязаните от нас цели. Надяваме се вие да ни подкрепите и да спомогнете за превръщането на тази идея в реалност.

Българска Музикална Организация | Bulgarian Music Organization

Address

BG-1517 Sofia Bulgaria

Contact

BMO - Contact
http://bulgarianmusic.org

Logos

choveche.gif

Additional Information

Related Domains

External LinksRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=BulgarianMusic.org&oldid=6443743"