BTK 77

Description

pulled from site's meta description

BTK 77 startede i 1977, i skannerup forsamlingshus. Da der manglede et bordtennis tilbud i nærområdet. Siden dengang er klubben blevet drevet i samme ånd. Der skal være plads til alle, trods vores forskelligheder, samtidig med at dem der gerne vil blive en bedre bordtennisspiller også har mulighed for dette.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for Btk77.dk. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Btk77.dk&oldid=61375632"