Bosnjaci.net

Title

BOŠNJACI.net

Description

�Koliko ima samo du�evne mehkote i ljepote u toj sevdalinci...! Otuda je sevdalinka u na�em zivotu kao biser u �koljci koji zadugo nece izgubiti svoj sjaj", (Hamza HUMO, 1937.).

KBSA smatra da ukoliko se to ne desi, bi�e u�injen ozbiljan presedan, koji �e ohrabriti i druge stranke, naro�ito iz RS, da u predizbornoj kampanji koriste nedopu�tene formulacije u cilju potkopavanja dr�avnosti, suvereniteta, nezavisnosti i jedinstvenosti dr�ave Bosne i Hercegovine.

Iskreno se nadam da �emo biti u istom redu sa svim vjerskim zajednicama, jer nema niti jednog razloga da mi idemo niti jednu ljestvicu ni�e od bilo koga i bilo �ije zajednice. U istom kontekstu niko nema razloga da ide ispred nas. Mnoge stvari u onoj biv�oj dr�avi su se odre�ivale u Beogradu, a nakon toga su servirane odlazile na kompletan prostor one biv�e Jugoslavije.

read more

Languages

bosanski (Ba)

Address

4616 70th Pl
Urbandale IA 50322 US

Logos

Logo-bosnjaci-net.jpg

Additional Information

Related Domains

External Links

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Bosnjaci.net&oldid=61279378"