Borgernes Dagsorden

Description

pulled from site's meta description

Under overskriften ”Borgernes Dagsorden” har Folketingets Europaudvalg og en række folkelige bevægelser og organisationer samarbejdet om at skabe et udgangspunkt for den danske tænkepause om Europas fremtid.


This is an automatically generated AboutUs page for Borgernesdagsorden.dk. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.


Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Borgernesdagsorden.dk&oldid=61265986"