TDO B.V. Assen - Technische Dienst Ondersteuning, Onderhoudsmanagement - TDOffice onderhoudssoftware

Description

pulled from site's meta description

TDOffice is het meest geschikte pc-rogramma voor kleine en middelgrote technische diensten. Met TDOffice kunnen de objecten (machines) vastgelegd worden, de storingen geregistreerd worden, de (preventieve onderhouds)planning automatisch gegenereerd worden, werkorders worden aangemaakt, het magazijn worden beheerd (inkoop en voorraad) en de gewerkte uren en de verbruikte onderdelen vastgelegd worden.Inzicht in de kosten wordt hierdoor mogelijk. Tevens kan met TDoffice een onderhoudsplan worden opgezet pet machine (park) zodat er daadwerkelijk gestuurd kan worden op een optimale balans tussen preventief en correctief onderhoud (storingen).


This is an automatically generated AboutUs page for Bmobv.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Bmobv.nl&oldid=61108398"