Home

Description

pulled from site's meta description

Stichting Los Cachorros zet zich in voor straatkinderen van 6 tot 18 jaar in Peru. Vaak zwerven zij op straat vanwege armoede, geweld of misbruik thuis. Via straatwerk, opvang, psychosociale hulp en onderwijs begeleidt Los Cachorros deze kinderen van de straat terug naar familie of naar een toekomst op eigen benen. Persoonlijke aandacht en liefde staan centraal. Los Cachorros zorgt ervoor dat de kinderen weer kind kunnen zijn en geeft hen kennis, vaardigheden en vertrouwen mee voor de toekomst! Los Cachorros is a charitable foundation that offers help to traumatized and addicted Peruvian children between the age of 6 and 18. These children our often found on the streets due to poverty, violence or abuse. Los Cachorros helps these children by giving them shelter, education and other help.


This is an automatically generated AboutUs page for Bisonkid.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Bisonkid.nl&oldid=60890340"