Βιοτροπο Σερρες, Θεσσαλονικη, Αθήνα, biotropo

Description

pulled from site's meta description

Βιότροπο • Διατροφή-Υγεία-Πολιτισμός Εχει έδρα την πόλη των Σερρών στην Ελλάδα Σκοπός μας είναι: 1) Να συμβάλλουμε έμπρακτα με δράσεις στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με την υγιεινή διατροφή-διαβίωση και γενικότερα την ποιότητα ζωής! 2) Να προστατεύουμε το περιβάλλον, υποστηρίζοντας έμπρακτα τη βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την πράσινη οικονομία και γενικότερα τη σωστή περιβαλλοντική διαχείριση! 3) Να διακινούμε υγιεινά, φυσικά προϊόντα που θωρακίζουν την υγεία και προάγουν τη ζωτικότητα, την ομορφιά και τη μακροζωϊα! 4) Να δώσουμε την ιδέα και να υποστηρίξουμε και άλλους ανθρώπους να δημιουργήσουν το δικό τους κατάστημα Βιότροπο στη δική τους Πόλη, οπουδήποτε στον Κόσμο! Επενδύστε στο μέλλον! Το μέλλον είναι σήμερα!


This is an automatically generated AboutUs page for Biotropo.gr. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Biotropo.gr&oldid=60866983"