Biomaatschappij.nl

Title

Bio-wetenschappen en maatschappij | Home

Description

Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij heeft zich ten doel gesteld in brede kring het inzicht te bevorderen in de actuele en toekomstige ontwikkeling en toepassing van de biowetenschappen, in het bijzonder met het oog op de betekenis en gevolgen voor mens en maatschappij. Het voornaamste instrument daarvoor zijn de cahiers, themaboekjes die steeds één actueel thema van alle kanten belichten.

Additional Information

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Biomaatschappij.nl&oldid=60858061"