BibleNet.cz

Title

BIBLENET.CZ | Homepage

Description

Poslání Mezinárodní biblické společnosti

Mezinárodní biblická společnost (IBS) působí již téměř 200 let v mnoha zemích světa se záměrem zpřístupnit obsah Bible co největšímu počtu lidí. Její činnost se rozvíjí především v těchto oblastech:

Mezinárodní biblická společnost je na celém světě známá svými překlady Bible, které jsou co nejvěrnější originálu a současně dobře srozumitelné a čtivé. Proto jsou vhodné pro čtenáře všech kategorií, včetně dětí, mládeže a lidí, kteří se s Biblí teprve seznamují. Nejznámějším příkladem je anglický překlad New International Version (NIV), který používají používají milióny čtenářů. Také český překlad IBS, který byl dokončen na počátku roku 2004, se setkává se stále větší oblibou.

Když je překlad dokončen, může začít další fáze naší práce - a to je vydavatelská činnost. Biblický text vydáváme v různých provedeních a formátech, tak aby Boží slovo promlouvalo do života lidí různého věku, zaměření či postavení.

read more

Languages

cz (Cz)

Additional Information

Related Domains

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=BibleNet.cz&oldid=60731941"