Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански

Description

pulled from site's meta description

Бизнес Информационен и Консултантски Център (БИКЦ) - Сандански. Дейността на БИКЦ – Сандански е насочена към подпомагане на икономическото, културно и просветно развитие на Югозападна България с цел утвърждаване на новите ценности, подпомагане на малките и средни предприятия от региона, пропагандирането и утвърждаването на региона като модерен икономически, социален, културен и спортен център.


This is an automatically generated AboutUs page for BiCc-SanDanSki.org. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=BiCc-SanDanSki.org&oldid=60717894"