BEVELKO.se - Historic Rallyteam Sweden

Description

pulled from site's meta description

Detta är en sida om mig och mitt motorsportintresse och så klart mina teamkompisar i BEVELKO Team ARC Motorsport och givetvis för de som är intresserade av vad vi håller på med. Allt som skrivs på denna sida kommer att vara en blandning av sanningar, halvsanningar och kanske även rena lögner dvs seriöst, rått och hjärtligt. Förutsättning för att få vara teammedlem är självklart att man har en Ford MK1, om man då inte råkar ha en MK 2 och hemskt gärna vill vara med, då går de in under benämningen Wannabies. Ytterligare ett kriterium är att man är medlem i Almunge MK och självklart att vi är trogna vår leverantör av Ford options, ARC Motorsport. Bevelko Motorsport är under det namn som jag, Henrik Boivie, kommer att bedriva min hobby., Ett fordteam tävlandes i historiskt rally

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for Bevelko.se. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Bevelko.se&oldid=61422209"