Beck.cz

Title

Nakladatelství C. H. BECK

Description

Nakladatelství C. H. Beck nabízí kompletní program odborných publikací zaměřených na všechny obory práva a klíčová díla z oblasti ekonomie. Nabídka je doplněna o moderní právní informační systém LexDATA s unikátním rozsahem právních databází zprostředkovaných zákazníkovi podle jeho volby, buď na CD-ROM nebo on-line.

Additional Information

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Beck.cz&oldid=60400456"