Basis.cc is a Christian church, located in the Netherlands

Title

De Basis - Apeldoorn - Kerk met compassie

Description

Excerpted from the website description:

De Basis is een eigentijdse kerk in Apeldoorn die in alles wil proberen dichtbij mensen te staan en een thuis wil bieden aan spirituele zoekers. Het verlangen van de mens naar echtheid, geborgenheid en zingeving is nooit verdwenen, eerder toegenomen. De basiskerk vertrekt vanuit de commercie. De voorganger zet zijn BV's in om de kerk te laten draaien. Muziek, artiesten, kortom alle voorwaarden worden ingekocht of gehuurd bij de bv's van de voorganger. Er is geen collecte. Wel wordt verwacht dat leden een percentage van hun jaarsalaris afdragen. Commercie is troef. OOk de commerciele christelijke tak, in de vorm van de BV Willow Creek, is vertegenwoordigd in het bestuur. Financiele verantwoording wordt niet gegeven.

Additional Information

Related Domains

External Links

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Basis.cc&oldid=59953911"