Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Winschoten.

Description

pulled from site's meta description

Sinds 1948 is er in Winschoten een baptisten gemeente gevestigd. Baptisten worden o.m. gekenmerkt door een blijmoedig geloof in het evangelie van Jezus Christus. Hun antwoord op dit evangelie maken ze kenbaar door een persoonlijke keuze voor doop, avondmaal en gemeente.


This is an automatically generated AboutUs page for BaptistEn-WinsChoTen.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=BaptistEn-WinsChoTen.nl&oldid=59892968"