Bacr-bg.com

Title

Българска асоциация по клинични проучвания

Description

Excerpted from the website description:

Българската асоциация по клинични проучвания е доброволна и независима организация с нестопанска цел. В нея членуват физически и юридически лица, представители на утвърдени в бранша фирми, ръководители в областта на здравеопазването и индустрията, изследователи, юристи, журналисти.

Languages

български (Bulgarian)

Address

55A Bulgaria blvd.
Sofia, 1404 BULGARIA

Contact

Bacr
+359 29589517, Fax: +359 29586822

Additional Information

Related Domains

External Links

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Bacr-bg.com&oldid=59739451"