Babybij.nl is Draagconsulten + webwinkel

About Babybij.nl

Babydragen is in Nederland nog niet zo bekend als in bijvoorbeeld Duitsland en de VS. Veel gehoorde vooroordelen: dat is iets voor in Afrika. Of: wat geitenwollensokkerig. Twee keer mis.

Baby's zijn nu eenmaal het liefste dicht bij hun moeder. Ook hier in Nederland. Zo voelen ze zich veilig en geborgen. Ze kunnen het meteen aangeven wanneer ze honger hebben. Huilende baby's komen tot rust van de bewegingen van de moeder. De beruchte driemaandenkrampjes worden stukken minder door de schommelingen in een draagdoek. Refluxbaby's kan je verlichting bieden door hen rechtop te dragen. Adoptieouders kunnen een draagdoek gebruiken om een hechte band te krijgen met hun nieuwe kindje. Wij zijn Kim Heerschop (1979) en Wendy Fleuren (1979), schoonzussen uit Den Bosch. We hebben, zoals ze in Brabant zeggen, vaak een baby bij. We dragen onze zoons al vanaf het begin in een geweven draagdoek.

Omdat we onze liefde voor het babydragen willen delen volgden we basis- en vervolgcursussen tot draagconsulente bij de gerenommeerde Duitse Trageschule Dresden ®.

Nu maken we anderen wegwijs in de wereld van het dragen: ouders, zwangeren, opa's en oma's, aanstaand adoptieouders., oppasmoeders, verloskundigen en kraamhulpen. Iedereen die een kind wil dragen kan een beroep op ons doen. Je kan bij ons terecht voor een individueel draagconsult, voor groepsworkshops, informatie bijeenkomsten of voordrachten over babydragen.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Babybij.nl&oldid=59719186"