Koray Ayvalı Hukuk Bürosu

Description

pulled from site's meta description

Koray Ayvalı tarafından 2002 yılında, Ankara’da kurulan Hukuk Büromuz, saÄŸlam hukuki yapının öncelikli olduÄŸu düşüncesinden hareketle, sunduÄŸu hukuksal hizmetin sınırlarını her zaman geniÅŸ tutmayı ilke edinmiÅŸ ve hukuki meselenin her bir aÅŸamasında getirilecek çözümün optimum olmasına özen göstermiÅŸtir.
Müvekillerimizin içinde, Türk ÅŸirketleri ve yabancı olarak ise özellikle ABD’li ÅŸirketler önemli bir yer teÅŸkil etmektedir. Hukuk Büromuzun iletiÅŸim dilleri Türkçe, Ä°ngilizce ve Almancadır.   
Ayvalı Hukuk Bürosu olarak Türkiye’de Ä°stanbul ve Bursa hukuk büroları ve avukatlık ortaklıkları ile de iÅŸbirliÄŸi içinde çalışmaktayız. 


This is an automatically generated AboutUs page for Ayvali.us. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

[[Category:

Koray Ayvalı Hukuk Bürosu]][[Category:İş Hukuku]][[Category:Kamulaştırma Hukuku]]

[[Category:Ticaret ve Şirketler Hukuku]][[Category:Birleşmeler ve Devralmalar]] [[Category:Yerli ve uluslararası ticari sözleşmeler]] [[Category:Joint-venture sözleşmeleri]][[Category:distribütörlük ve sole agency anlaşmaları]] [[Category:Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları]] [[Category:danışmanlık]] [[Category:Şirketlerin hukuki inceleme ve değerlemesinin yapılması]] [[Category:hedef şirketin riskleri ile ilgili hukuki inceleme raporu hazırlanması]] [[Category:Şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu ile ilişkilerinin desteklenmesi]] [[Category:ilgili mevzuat değişikliklerinin izlenmesi ve düzenli bir şekilde müvekkil şirketlere raporlama yapılması]] [[Category:Şirketlerin yasal kurumsal işlerinin yürütülmesi ve koordine edilmesi (genel kurul]][[Category:rehin çeşitli kayıtlar]] [[Category:vb) Şirket bünyesinde kurumsal yönetim uygulamaları]] [[Category:Yabancı şirketlerin ve yabancı ortaklı şirketlerin mülk edinmeleri]] [[Category:Serbest bölgelerde şirket kuruluşları ve faaliyetleri]] [[Category:Yatırım teşvikleri]][[Category:Şirketlerin yeniden yapılandırılması]] [[Category:Şirket ana sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmeleri]][[Category:vazgeçme nedeniyle taşınmazın geri alınması]][[Category:hasat edilmemiş ürün bedelleri]] [[Category:Anlaşma Tutanaklarının Hazırlanması ve Tebliği Kamulaştırmasız el atma]]

[[Category:Kamulaştırma Bedel Tespit ve Tescil Davaları Acele El Koyma Davaları

]]

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Ayvali.us&oldid=59628211"