AboutUs page for Avmnews.dk

Description

excerpt from site's content

Om mennesker medier kreativitet og teknik i AV-branchen Kommunikationsstrategi For fem år siden etablerede Region Hovedstaden sin egen videoafdeling der skulle udbrede brugen af levende billeder i hospitalernes og regionens kommunikation Men hvorfor valgte man ikke bare at trække på de private videoproducenter Nyes...


This is an automatically generated AboutUs page for Avmnews.dk. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Avmnews.dk&oldid=59564103"