Avalar Advies

Description

excerpt from site's content

Valar is de naam van een volk uit een van de boeken van Tolkien De Valar trokken westwaarts naar de Onsterfelijke Landen waar ze een nieuwe woonplaats bouwden Valinor genaamd Daar schiepen ze vele woningen en tuinen en bouwden ze de stad Valimar Hun land besloten ze te verlichten met twee magische Bomen Het waren de h...


This is an automatically generated AboutUs page for AvalAr.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=AvalAr.nl&oldid=59530382"