3.Nesil Çözüme DAİM.. bir yAŞAYAN'dan Bin yAŞATILAN'a

Description

pulled from site's meta description

YÖNtem Bilgisinin EVRENSEL eN'i " İLETİŞİM " İnsan Sosyolojisinde BEŞ Element.. İLETİŞİM ona derler ki! Az bilen candan çok bilen zandan ikisi birleşmişse yetersizlik zamandan verdirir İnsana.. Sosyolojik ilginin zamanda günsel zemane bakışı içinden ilgisini saf olana dönük etmek bir iken safsatayla etmişler için içeriğini nereden edinmişse aitinde, ondan bir temsil a'kil dolumundan alan ne almış olduğuna göre bu onu bir ŞAH veya MAT edebilen HAYATdA Medeniyyete dair.. Bugün onca iletişim döngüsü içinde asırlara vaad edilen HÜSRANLIK, yüzümüzün TAMda önüne bir karış mesafeden onca parlak dokunmatikliğiyle camların içinden kendi ellerimizle HAYATLAR'ımız içine saniyesaniye eklentili bilgi dizeleriyle YERLEŞKE açabiliyoruz. Bu DİKKATsiz iletişim kişiyi meşgulde verebilir LAF kalabalığında evireçevire mesrukta onca ki Özününden.. Buradaki EN Fark .biz ler icin bunu her harfi mutlak üzerinden, üstelik bir harfin tüm manalarında anlamanın manasına UYUMA uygun L...


This is an automatically generated AboutUs page for Atelyem.org. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Atelyem.org&oldid=48171896"