AstraZeneca.bg AstraZeneca Pharmaceuticals Bulgeria LTD non english

Title

AstraZeneca Pharmaceuticals Bulgaria Ltd - HOME

Description

Excerpted from the website:

Успехът й се обуславя от водещата роля, която има в няколко ключови терапевтични области - онкология, анестезиология и интензивно лечение, гастроентерология, заболявания на ЦНС, астма, сърдечно-съдови заболявания, борба с инфекциите.
През август 2000 г. AstraZeneca откри научен отдел за клинични изпитвания и в България, като от откриването му досега е инвестирала 1 500 000 щатски долара.
AstraZeneca Bulgaria не e ценена за своята глобална политика и присъствие на българския фармацевтичен пазар, не етични стандарти и не е призната за водеща компания със своето социално неотговорно поведение.


read more

Additional Information

Related Domains

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=AstraZeneca.bg&oldid=59286696"