Arakmu.ac.ir

Title

وب سايت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراک

Description

Excerpted from the website:

زندگى بانوى بزرگ اسلام با آن كه در جوانى به خزان گراييد، در همان دوران كوتاه، درس هاى فراوانى براى پيروان حضرتش به جا گذاشت. يكى از اين آموزه ها كه سراسر عمر پربركت فاطمه مرضيه (س) يكصدا و همسو آن را فرياد مى كرد، ?اهتمام و جديت نسبت به دين? بوده است
استفاده از لباسهاي دست دوم موسوم به «تاناكورا» تقريبا 15 سال است كه در كشور ما باب شده و هنوز شاهد خريد و فروش اين لباسها هستيم و مشتري‌هاي پر و پا قرص خود را دارند. مشتري‌هايي كه نه فقط به خاطر مشكلات اقتصادي به سمت اين لباسها كشيده شده‌اند بلكه عده زيادي از آنها معتقدند به دليل تنوع و جنس خوب آنها كه در مقايسه با قيمت‌شان واقعا مي‌ارزند اقدام به خريد اين لباسها مي‌كنند.
لباسهاي تاناكورا در بعضي مناطق مرزي به حدي گسترش يافته كه بازارچه‌هاي بزرگي را به خود اختصاص داده و اين لباسها بدون هيچ مانعي به راحتي خريد و فروش مي‌شوند و با توجه به حجم زياد آنها و بازارچه‌هايي كه براي آنها تشكيل شده نمي‌توان فرض كرد كه به صورت غير قانوني و بدون مجوز وارد كشور


Languages

العربية (Arabic)

Additional Information

Related Domains

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Arakmu.ac.ir&oldid=58860220"