Apf-International.nl

About Apf-International.nl

APF International initieert fondsen welke direct dan wel indirect beleggen in duurzame en solide verhuurde vastgoedobjecten, in Nederland en andere Europese landen. Daarbij streeft zij naar een optimale combinatie van direct rendement op basis van huuropbrengsten en indirect rendement door waardegroei van de objecten met een zo beperkt mogelijk risico. Een zorgvuldige analyse van het object en de huurders alsook van de locatie en de regio ligt ten grondslag aan de voorgenomen belegging.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Apf-International.nl&oldid=58750753"