Antyk.org.pl

Title

Fundacja Pomocy Antyk

Description

Excerpted from the website:

zajmuje sie obrona i krzewieniem polskiego patriotyzmu, pielegnowaniem idei niepodleglosciowej, działaniem na rzecz poszanowania polskiej historii, jej tradycyjnych wartosci, upowszechnianiem prawicowego i konserwatywnego dorobku polskiej i europejskiej kultury politycznej


Additional Information

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Antyk.org.pl&oldid=58692136"