Angelin, Administratie- en Adviesbureau

Description

pulled from site's meta description

Een kleinschalig administratiekantoor (eenmanszaak), gericht op het Midden- en Kleinbedrijf zoals eenmanszaken, vennootschappen onder firma en particulieren. Een 15 jaar lange ervaring als interim manager in functies als hoofd administratie en financial controller ruime vakkennis, opgebouwd bij bedrijven als Landal GreenParks, Shell Solar Energy, Philips Medical Systems en Rabo Vastgoed. Hierdoor is optimale dienstverlening gewaarborgd.


This is an automatically generated AboutUs page for Angelin.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Angelin.nl&oldid=58578322"