AndeRsLif.se

About AndeRsLif.se

Livet g�r vidare medan sn�n hasar uf�r taket med tunga brak. �ter svensk mat igen, inte utan viss f�rtjusning. �ven om den kinesiska maten inte alls �r dum, tv�rtom. Och jag beh�ver ju inte �ta vare sig ormar eller skorpioner, �ven om de s�ljs p� matmarknaden i Peking. Ett par av mina medresen�rer �t en pinne med grillade skorpioner och tyckte det smakade bra. Litet som kn�ck. V�ren, v�ren, kom, kom.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=AndeRsLif.se&oldid=58537243"