Home - AnBLok

Description

pulled from site's meta description

Onderzoek en begeleiding bij lezen – spelling – taal - rekenen - oa dyslexie en dyscalculie. Het uiten en werken met gevoelens vergroot de veerkracht en weerbaarheid van het kind. Het kind krijgt het gevoel weer grip te hebben op de situatie, het vergroot het delen van ervaringen, gedachten en gevoelens door te communiceren met anderen.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for Anblok.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Anblok.nl&oldid=64240661"