Διεθνής Αμνηστία - Ελληνικό Τμήμα

Description

pulled from site's meta description

Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Αμνηστίας. Η Διεθνής Αμνηστία είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που αγωνίζεται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εστιάζουμε την προσοχή μας στην απελευθέρωση των κρατουμένων συνείδησης, στη διεξαγωγή άμεσων και έντιμων δικών για όλους τους πολιτικούς κρατουμένους και στην κατάργηση της θανατικής ποινής, των βασανιστηρίων και οποιασδήποτε άλλης σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής τιμωρίας. Amnesty International Greek Section. Amnesty International is a non-governmental organisation whose concern is for the protection of human rights. We focus on the release of prisoners of conscience, fair and prompt trials for all political prisoners and the abolition of the death penalty, torture and other cruel, inhuman or degrading punishment.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for Amnesty.gr. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Amnesty.gr&oldid=61412226"