Alzheimer-Krakow.pl

Title

Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera

Description

Excerpted from the website:

Celem fundacji jest wspieranie osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz ich opiekunów. Fundacja prowadzi ośrodek terapeutyczny.


Additional Information

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Alzheimer-Krakow.pl&oldid=58347836"