AlmaRod.se

About AlmaRod.se

När elevvården och socialtjänsten försökt finna lösningar utan framgång erbjuder vi ett alternativ. En skol- och boendeform som arbetar intensivt och målinriktat med att vända de negativa mönstren och ge tillbaka hoppet till eleven, familjen och skolpersonalen. Vi skapar en kompetent, trygg och säker skola med en tydlig struktur och målinriktad pedagogik, som i nära samarbete med eleven och familjen ska stärka och utveckla den kompetens som eleven och familjen redan har.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=AlmaRod.se&oldid=58262931"