Alghadir.sch.ir

Title

دبیرستان و پیش دانشگاهی غیرانتفاعی پسرانه الغدیر بابل

Description

Excerpted from the website:

دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی غیرانتفاعی پسرانه الغدیر بابل در 31 مرداد 1376 با مجوز رسمی از سازمان آموزشی پرورش استان مازندران با هدف رشد اندیشه ها و پرورش فضیلتها و ارتقای سطح علمی دانش آموزان همراه با جدیدترین متدهای آموزشی و استمداد از تجارب نخبگان فرهنگی، صاحب نظران و بهره مندی از مجرب ترین کادر آموزشی فعالیت خود را در رشته ریاضی فیزیک در شهرستان بابل شروع نموده است.
موفقیت در آزمون ورودی دبیرستان که از سه درس ریاضی، علوم تجربی و ادبیات سوم راهنمایی از داوطلبان امتحان بعمل می آید.
در سال 1358 به استخدام رسمی آموزش و پرورش در آمده است که به شرح ذیل مشغول انجام وظیفه می باشد:
[http://www.alghadir.


read more


Languages

Persian (Persian)

Additional Information

Related Domains

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Alghadir.sch.ir&oldid=58144886"