AlgeRedsKollektivEt.se

Title

Älgeredskollektivet

Description

Excerpted from the website:

Älgeredskollektivet, Älgered är ett litet HVB, kollektiv med medlevarskap. Vård behandling utbildning och pedagogiskt arbete med placerade högstadie ungdomar och deras familjer. Vi erbjuder även utredningar och akutplaceringar.


Additional InformationRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=AlgeRedsKollektivEt.se&oldid=3234511"