AktiverA.nu

Title

Aktivera Barnhjälpmedel AB - products

Description

Excerpted from the website:

Aktivera Barnhjälpmedel AB
har nu i mer än 15 år producerat och marknadsfört hjälpmedel för rörelsehindrade barn. Varje ny produkt vi lanserar väcker önskemål om ännu fler: "En så'n fast större, en mindre, en så'n fast med hjul" osv. Programmet börjar nu få en sådan omfattning att vi samlat det i en pärm som vi helt blygsamt kallar BARNHJÄLPMEDELSKATALOGEN. Namnet antyder förstås att vi tycker vi är bra på barnhjälpmedel.


read more


Additional Information

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=AktiverA.nu&oldid=58018962"