Akk.nl

Title

Agro Keten Kennis Marktgericht Innoveren

Description

Excerpted from the website:

Stichting Agro Keten Kennis (AKK) is een onafhankelijke organisatie die innovatie en duurzaamheid in de agro food keten stimuleert door partijen samen te brengen. Co-innovatie en het delen van kennis staan hierbij centraal.


Additional Information

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Akk.nl&oldid=58004735"