AikidoDoJogamLestAden.se

Title

Train self-defense and budo in Aikido Dojo Gamlestaden, Gothenburg

Description

Excerpted from the website:

Aikido Dojo Gamlestaden är en ideell förening som startades 1989. Föreningens mål är att skapa god Aikido och en trevlig samvaro inom föreningens ramar. Vi har vuxen-, barn- och ungdomsträning i flera nivåer. Vår cheftränare är John Patrick Johnsen, 5 dan.


Additional Information

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=AikidoDoJogamLestAden.se&oldid=57910997"